Διοικητική Υπηρεσία

 

Δ/ντής Διοικητικής Υπηρεσίας: Παπανάγνου Ηλιάνα

Υποδ. Διοικητικής Υπηρεσίας: Αρναούτογλου Θεόδωρος

Υποδ. Οικονομικής Υπηρεσίας: Ραχούτη Παναγιώτα