Διοίκηση του Νοσοκομείου

Διοικητής: Παναγιώτης Κουτσοπίνης

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Λαμίας σήμερα.