Διατελέσαντες πρόεδροι

 

Κεραμίδας  Στέργιος  

 

Πρέντζας  Δημήτριος

 

Τσαπρούνης  Γεώργιος

 

Λαίος  Ταξιάρχης

Μάρτιος 1990 -  Ιούλιος 1990

Θωμοπουλος  Γεώργιος

Ιούλιος 1990 - Αύγουστος 1991

Πολύζος  Κωνσταντίνος

Φεβρουάριος 1992 - Νοέμβριος1993

Νούσας  Αθανάσιος

Δεκέμβριος 1993 - Ιούλιος 1997

Πρέντζας  Δημήτριος

Μάρτιος 1997 - Μάρτιος 2002

Παπαδόπουλος  Περικλής

Μάρτιος 2002 - Νοέμβριος 2003

Κουτλέλος  Γεώργιος

Νοέμβριος 2003 - Φεβρουάριος2004

Μπριάνης  Δημήτριος

Φεβρουάριος 2004 - Μάρτιος 2010

Αγγουράς Βασίλειος

Απρίλιος 2010 - Οκτώβριος 2012

Κουτσοπίνης Παναγιώτης

Δεκέμβριος 2012 -

  

Πρόεδροι - Διοικητές από το 1982 - Σήμερα