Διαγωνισμοί σε Εξέλιξη

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τον Διαγωνισμό για την προμήθεια «αντιδραστηρίων μικροβιολογικών εξετάσεων

23 Ιανουαρίου 2013 | 11:57 π.μ.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τον Διαγωνισμό για την προμήθεια «αντιδραστηρίων μικροβιολογικών εξετάσεων

Διαβάστε Περισσότερα


Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς

23 Ιανουαρίου 2013 | 09:48 π.μ.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής ανοιχτής τεχνικοοικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια Καθετήρων μέτρησης ενδοκράνιας πίεσης, Ο2 και θερμοκρασίας εγκεφάλου

Διαβάστε Περισσότερα


Πρόσκληση για υποβολή κλειστής τεχνικοοικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια (Σέτ Αιμοδιαδιήθησης και Διαλυμάτων για ΜΕΘ – ΜΑΦ)

22 Ιανουαρίου 2013 | 03:14 μ.μ.

Πρόσκληση για υποβολή κλειστής τεχνικοοικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια (Σέτ Αιμοδιαδιήθησης και Διαλυμάτων για ΜΕΘ – ΜΑΦ)

Διαβάστε Περισσότερα


Πρόσκληση για υποβολή κλειστής τεχνικοοικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμάτων για ΜΕΘ – ΜΑΦ

22 Ιανουαρίου 2013 | 03:02 μ.μ.

Πρόσκληση για υποβολή κλειστής τεχνικοοικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμάτων για ΜΕΘ – ΜΑΦ

Διαβάστε Περισσότερα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (πακέτα φακοθρυψίας)

18 Ιανουαρίου 2013 | 01:51 μ.μ.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια «Πακέτων φακοθρυψίας» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας

Διαβάστε Περισσότερα


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Διαλυμάτα Αιμοκάθαρσης»

10 Ιανουαρίου 2013 | 01:25 μ.μ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που αφορά την προμήθεια «Διαλυμάτων Αιμοκάθαρσης»

Διαβάστε Περισσότερα