Εξέλιξη Διαγωνισμών

Διαγωνισμός Αναλώσιμου Υλικού Μικρ. Εργαστηρίων

15 Ιουλίου 2011 | 02:56 μ.μ.

Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Τακτικού Διαγωνισμού από το εγκεκριμένο Π.Π.Υ.Υ. 2010 για την προμήθεια «Αναλώσιμων Υλικών Μικροβιολογικών Εργαστηρίων»  προϋπολογισμού δαπάνης 104.710,00 € με Φ.Π.Α.. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για ένα έτος για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας

Διαβάστε Περισσότερα


Διαγωνισμός Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών Εξετάσεων

24 Ιουνίου 2011 | 02:15 μ.μ.

Πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών διαγωνισμού για την προμήθεια “Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό” του Γ.Ν. Λαμίας.

Διαβάστε Περισσότερα


Διαγωνισμός Ραμμάτων

6 Ιουνίου 2011 | 01:37 μ.μ.

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης του ανοικτού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού από το εγκεκριμένο Π.Π.Υ.Υ. 2010, για την προμήθεια «Ραμμάτων διάφορων», προϋπολογισθείσας δαπάνης 268.009,00 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Διαβάστε Περισσότερα


Διαγωνισμός Υγειονομικού Υλικού - Διάφορα

31 Μαΐου 2011 | 12:42 μ.μ.

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού από το εγκεκριμένο Π.Π.Υ.Υ. 2010, για την προμήθεια «Υγειονομικού Υλικού Διάφορου», προϋπολογισμού δαπάνης 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για ένα έτος για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας.

Διαβάστε Περισσότερα


Διαγωνισμός Καθετήρες

31 Μαΐου 2011 | 12:41 μ.μ.

 

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού από εγκεκριμένο ΠΠΥΥ 2010, για την προμήθεια «Διάφορων καθετήρων» , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με προϋπολογισμό δαπάνης 307.901,00 € με Φ.Π.Α.

Διαβάστε Περισσότερα