1η Νοσηλευτική Ημερίδα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η Νοσηλευτική Ημερίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας στις 17/10/2009.


Επιστροφή
Παλιές και μελλοντικές εκδηλώσεις του Νοσοκομείου μας.