Παρουσίαση βιβλίου "Η ζωή ενός Ιατρού"

Παρουσίαση βιβλίου "Η ζωή ενός Ιατρού" του Θεόδωρου Ντούρου.

Επιστροφή
Παλιές και μελλοντικές εκδηλώσεις του Νοσοκομείου μας.