Θέσεις Διευθυντών Ιατρών

28 Δεκεμβρίου 2010 | 03:32 μ.μ.

Μια (1) θέση Διευθυντή Παιδιατρικής & μια (1) θέση Διευθυντή Οφλαλμολογίας στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Κατεβάστε εδώ το σχετικό έγγραφο.